P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

S V E T O V N I
D A N
P O E Z I J E
P R E S T A V L J E N O
PRESTAVLJENO NA 22. 8. 2020
Svetovni dan poezije 2020 bomo v Ljubljani tokrat organizirali na šestih lokacijah – v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna,
v Trubarjevi hiši literature, v Vodnikovi domačiji, v Jalli Jalli in Channel Zeru (oba na Metelkovi) ter v ŠKUCu.
Z branjem pričenjamo 22. avgusta točno ob 12.00 in končamo 23. avgusta okoli dveh ponoči. Vabimo vse, ki pišete ali berete poezijo, da se prijavite na veliko, maratonsko, malodane monstruozno branje poezije na eno od naštetih lokacij. Na spodnji elektronski naslov pošljite vaše ime, priimek, lokacijo in uro, kdaj bi želeli nastopiti:svetovnidanpoezijelj@gmail.com

Seveda bomo veseli, če informacije o norem projektu raztrosite naprej 🙂

Oblikovanje Jana Kumberger