P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

S V E T O V N I
D A N
P O E Z I J E
P R E S T A V L J E N O
PRESTAVLJENO NA 23. 5. 2020
Svetovni dan poezije 2020 bomo v Ljubljani tokrat organizirali na šestih lokacijah – v Centru za poezijo Tomaža Šalamuna,
v Trubarjevi hiši literature, v Vodnikovi domačiji, v Jalli Jalli in Channel Zeru (oba na Metelkovi) ter v ŠKUCu.
Z branjem pričenjamo 23. maja točno ob 00.00 in končamo 22. marca okoli dveh ponoči. Vabimo vse, ki pišete ali berete poezijo, da se prijavite na veliko, maratonsko, malodane monstruozno branje poezije na eno od naštetih lokacij. Na spodnji elektronski naslov pošljite vaše ime, priimek, lokacijo in uro, kdaj bi želeli nastopiti:svetovnidanpoezijelj@gmail.comSvetovni dan poezije LJ ’20 / urnik:00.00 – 04.00

Center za poezijo Tomaža Šalamuna

Cankarjeva cesta 5

 

04.30 – 08.30

Trubarjeva hiša literature

Stritarjeva ulica 7

 

08.30 – 09.00

LPPoezija*

 

09.00 – 13.00

Vodnikova domačija

Vodnikova cesta 65

 

13.00 – 13.30

LPPoezija*

 

13.30 – 16.30

Channel Zero

Metelkova mesto

 

16.45 – 20.45

Jalla Jalla

Metelkova mesto

 

20.45 – 21.15

LPPoezija*

 

21.15 – 01.15

ŠKUC

Stari trg 21

Seveda bomo veseli, če informacije o norem projektu raztrosite naprej 🙂

Oblikovanje Jana Kumberger