P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Suzana Tratnik: Konec strpnosti

16.00 

Niz, v širši javnosti morda nekoliko manj poznanih del Suzane Tratnik, strnjenih pod naslovom Konec strpnosti, ki jih v ponatisu obeležujemo v zbirki Vizibilija založbe Škuc, zaobjema publicistična dela in strokovne članke, ki so bili napisani in objavljeni med letoma 1994 in 2011. Suzana Tratnik se živo, kritično in z razumno razdaljo odziva na vse, kar jo obdaja, od dogajanja iz sfere dnevne politike, vprašanj socialne nepravičnosti, zgodovine zatiranja žensk in seksualnih manjšin, represivnosti družbe, do nostalgičnih ekskurzov v polpreteklost, otroštvo in mladost; časov, ljudi in krajev, ki so jih izrinile tranzicijska puhlost, izpraznjenost in odtujenost. Kot sama pravi: »Zapisano v genih. Izgubljeno v vetru.«

Iz uredniške zabeležke Tatjane Greif

Kategoriji: ,