P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Simona Jerala: Porcelanasti podočniki jaguarja

17.00 

Pesniški prvenec Simone Jerala prinaša po značaju intimistično liriko. Ta je osebna, razpoloženjska in čustvena.

Porcelanasti podočniki jaguarja so ponekod bolj, ponekod manj literarizirani odraz notranjega čustvenega sveta in občutja lastne eksistence.

Prosti verz mestoma zamenja poetična proza, ki ponekod že prevzema lastnosti kratke zgodbe.

Ustvarjanje je vedno iskanje oblike v naši duši. Avtorica, ki pripada tudi svetu dokumentarnega filma, se realnemu svetu pogostoma približa s poetičnim ključem.

 

 

Simona Jerala (1984)

Julija 2016 je zaključila mednarodni magistrski študij režije dokumentarnega filma DocNomads na LUCA School of Arts v Bruslju.

Pred tem je diplomirala iz Primerjalne književnosti in Sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Ukvarja se s filmom in literaturo, piše za Radio Študent in druge medije.

Trenutno sodeluje z režiserkama Majo Weiss in Hanno Szentpeteri.

 

Kategorije: , ,