P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Petra Hrovatin: Mednožje misli

15.00 

Pesniška zbirka “Mednožje misli” je prvenec Petre Hrovatin. Avtorica se v zbirki dotika intimnih prostorov dojemanja sveta, lastne refleksije ali interakcij z drugimi subjekti ali objekti. Zbirka je iskanje obstoja v vmesnih prostorih, ki so izvzeti iz trenutnega življenja in postavljeni v nov kontekst; v mestne luči, izmaknjene kozarce, odložene žlice, kariraste prte – rekvizite za izražanje lastne ali družbene trenutnosti. Nanizani, mimobežni, impresionistični utrinki so trpki in ostrih robov, mestoma se prelomijo v liričnost; kadar gre za odnos do družbenih pojavov, se prevesijo v distancirano, parodično odtujitev. Tematika je izrazito urbana, fluidna in v nenehnem iskanju. Avtorica je absolventka krajinske arhitekture na Univerzi v Ljubljani. Poleg poezije se ukvarja tudi z režijo in snemanjem kratkih dokumentarnih filmov, grafičnim oblikovanjem, izdelavo svetlobnih instalacij, izvedbami uličnih akcij ter sodeluje s sodobnimi umetniškimi festivali.

Kategoriji: ,