P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Niko Novak: 1, 2, 3,… 4 – Razprodano

20.00 

Poezija v knjigi in na ključku. Zbrani 3 albumi samostojnega ustvarjanja Nika Novaka na ključku in 4 albumi v knjigi.

Vabljeni k branju in poslušanju.

Koprodukcija Društvo ŠKUC in Zavod Omrežje

 

Ni na zalogi

Kategorija: