P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Luis Cernuda: Želja in resničnost

18.10 

Navada je že reči, da je Cernuda ljubezenski pesnik. To je res in iz te teme izhajajo vse druge: osamljenost, dolgočasje, vzvišenost narave, razmišljanje o človekovi ustvarjalnosti… A treba je začeti z nečim, česar ni on nikoli prikrival: njegova ljubezen je bila homoseksualna in ni znal ne govoril o kaki drugi ljubezni. O tem ne more biti nobenega dvoma: z občudovanja vrednim pogumom, če pomislimo na špansko občinstvo in špansko literarno okolje, je zapisal deček, kjer bi drugi raje uporabili neke bolj dvoumne samostalnike. “Resnica o meni”, je rekel v neki mladostni pesmi, “je resnica o moji pravi ljubezni”. Njegova iskrenost ne diši po škandalu in ne po izzivanju družbe (njegovo izzivanje je vse kaj drugega): gre za intelektualni in moralni ponos. Prav gotovo bi veliko tvegal tisti, ki bi prezrl ali minimaliziral njegovo homoseksualnost, ne zato, ker bi s tem njegovo poezijo zreduciral zgolj na to strast – to bi bilo prav tako narobe, kot če bi jo prezrl – ampak zato, ker je ta izhodišče njegovega pesniškega ustvarjanja. Njegova erotična nagnjenja ne razložijo njegove poezije, a brez njih bi bilo njegovo delo drugačno. Njegova “drugačna resnica” ga loči od sveta, a prav ta ga tudi vodi k razkrivanju drugih resnic, njegovih in naših.

 

Octavio Paz

 

Prevod: Ciril Bergles

Kategoriji: ,