P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Judith Butler: Težave s spolom

20.30 

Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete.

Judith Butler, rojena leta 1956, je profesorica primerjalne književnosti in retorike na Kalifornijski univerzi Berkeley in svetovno znana avtorica teoretičnih del o spolu, seksualnosti in identiteti. Leta 1990 je izšlo njeno prelomno delo Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete, ki ga je odlično sprejela zlasti alternativna kultura in Judith Butler razglasila za akademsko zvezdo devetdesetih let.
In kakšne težave nam delata spola? Judith Butler v spretni intertekstualni slalomski vožnji med filozofijo, antropologijo, literarno teorijo, psihoanalizo in feministično teorijo enotnega subjekta v kategoriji žensk ponuja lucidno kritiko ustaljenega prepričanja, da “pravi” družbeni spol izvira iz narave in (nujno heteroseksualnih) teles. Samoumevno in tako rekoč naravno podlago biološkega spola razkrije kot naturalizirano, postvarelo in vselej že družbeno, kot sklop regulatornih fikcij, ki podpirajo hierarhično spolno binarnost, in kot učinke, ki se izdajajo za vzroke. Torej za dejanjem ni dejavnika, dejanje je vse, kot bi rekel Nietzsche. In z besedami Judith Butler: družbeni spol je performans, tisto, kar kot družbeno konstituirani subjekti delamo v danem kulturnem kontekstu, in prosto plavajoča identiteta, ki nikakor ni univerzalna in nespremenljiva. Niso le transvestiti tisti, ki v svojem performansu oponašajo drugi spol; vsi oponašamo “svoj” ženski ali moški spol v prepričanju, da se zgledujemo po pravem in izvirnem idealu – toda sam izvirnik je pravzaprav parodija na idejo o naravnem in izvirnem.
Pričujoče delo je izjemen teoretski in politični projekt, ki nas ne vodi v varne vode inteligibilnosti – Judith Butler ne išče namreč rešitve v vrnitvi k spolno neobeleženemu subjektu pred Zakonom, še manj pa v utopični viziji onstran Zakona, temveč ponuja subverzivno akcijo v sedanjosti: mobilizacijo, zmedo in proliferacijo družbenih spolov. Težavam s spolom se res ne moremo izogniti, preostane nam le, da jih povzročamo še več in na kar najboljši način.

Ni na zalogi

Kategoriji: ,