P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Jana Beltran-Amoretti

10.00 

Jana Beltran-Amoretti

 

 »”Amoretti” je ustvarjen iz materijala, katerega  središče je pravzaprav atmosfera sama… način Janinega petja se  razlikuje od pesmi do pesmi, čustveni naboj, ki je avtohton, hkrati pa težko opisljiv z besedami, ustvarja tudi psihološko dimenzijo besedilne zasnove, ki je osebna in hkrati zelo nenavadna.Sam materijal posega na polja avantgardnih tendenc, nekatere primerjave lahko sežejo vse do Nico ali Laurie Anderson…Kitara, klaviature, bas, melodija, pa tudi sami aranžmaji so neklasični, pesmi, ki so umirjene, večinoma počasnejšega tempa, pa od prvega do zadnjega takta zahtevajo pozorno poslušanje.  Nedvomno gre za zelo izviren album in projekt… pred nami je izdaja, ki si zasluži resen analitični pristop.«

Branimir A. Lokner

 

 

Jana Beltran, ki jo poznamo predvsem kot glasbenico dua All Strings Detached, je v začetku junija v samozaložbi v digitalni obliki izdala prvi samostojni album naslovljen Amoretti.

Danes je njen solo prvenec  pod okriljem založbe ŠKUC izšel še v obliki CD-ja.

 

Na CD-ju najdemo 7 avtorskih skladb, za katere je avtorica napisala besedila, glasbo, aranžmaje ter odigrala in odpela vseh sedem skladb. Podpisala se je pod produkcijo ter za naslovnico ustvarila akvarel. Gre torej za resnično samostojen album, posnet doma, v njeni spalnici in ateljeju v Ljubljani. Snemanje, miks in mastering albuma pa je delo Vlada Lešnjaka- ArtSoul studio Ljubljana.

Kategorija: