P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Ewa Schilling: Norec

20.00 

Alina, srednješolska profesorica poljskega jezika in književnosti, ki je kot

pastorjeva hči vzgojena v duhu protestantske težnje k redu, pa tudi

individualnega pristopanja k veri in življenju nasploh, se upira nekritičnemu

podrejanju avtoritetam in družbenim normam ter tako ustvarja vtis ženske, ki se

ne ustraši nobenega izziva. A tako je le do trenutka, ko ji pot prekriža Anka.

Odnos tridesetletne učiteljice in karizmatične gimnazijke se prerodi v ljubezen,

ki zadene ob številne zunanje prepreke, zlasti moraliziranje in malomeščansko

zaplankanost. Toda največja ovira tiči v Alini sami: hromi jo strah. Z Ankino

pomočjo ji postopoma vendarle uspe preseči otroške travme in prevzeti polno

odgovornost za svoje življenje.

V luči lezbične in družbenokritične tematike eksperiment s formo, ki si ga je

privoščila avtorica, nikakor ni zgolj kaprica. Odločitev, da se osvobodi iz

primeža pravopisne norme, je namreč tesno povezana z vztrajnim

preizpraševanjem okostenelih družbenih konvencij na ravni vsebine. Ewa

Schilling v romanu razbije stereotipe o nesrečni lezbični ljubezni ter postavi na

laž negativne reprezentacije lezbijk v literaturi in popkulturi.

Norec v naslovu romana se navezuje na karto pri tarotu, ki predstavlja

človeka, ki se je znašel nad prepadom in ga lahko reši samo brezmejna vera v to,

da zna hoditi po zraku. Alini uspe prav to: zaupa in s tem izbere življenje.

 

Ewa Schilling (1971), ena najvidnejših pisateljic lezbične proze na Poljskem, je

po izobrazbi diplomirana inženirka varstva okolja. Napisala je kratkoprozni

zbirki Lustro (Ogledalo, 1998) in Codzienność (Vsakdan, 2010) ter romane

Akacja (Akacija, 2000), Głupiec (Norec, 2005) in Nadfiolet (Ultravijolična,

2012). Živi v Olsztynu.

 

Tatjana Jamnik (1976) je prevajalka, pesnica, pisateljica, lektorica, učiteljica

slovenščine kot tujega jezika, urednica, založnica, organizatorka literarnih

prireditev ter soustanoviteljica mednarodne literarne nagrade KONS. Leta 2009

je prejela priznanje za mlado prevajalko. Prevaja zlasti poljsko in češko prozo,

poezijo in dramatiko, pa tudi besedila s področja humanistike. Kot jezikovna

svetovalka sodeluje tudi s prevajalci slovenske književnosti v poljščino in

angleščino.

Kategoriji: ,