P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Erica Fischer: Aimee & Jaguar

20.00 

Ljubezenska zgodba med 29-letno Lilly Wust, povsem povprečno ženo nemškega vojaka in materjo štirih otrok, ter 21-letno privlačno, radoživo, črnolaso Judinjo Felice, je že sama po sebi snov, ki mami in omamlja. Če k temu dodamo še Berlin leta 1943 ter okoli romantične lezbične ljubezni ovijemo historično ozadje t. i. judovskega vprašanja ter stalno preteče življenjske nevarnosti, je zmagovita formula za uspešen roman, ki je prav v teh dneh doživel že dvajseto prevodno izdajo, že skorajda tu. Kar »manjka«, je happy end. Ki pa ga ni in ga ne more biti. Ker knjiga temelji na zgodovinsko preverljivih dejstvih, pismih, pesmih, dnevniških zapiskih in pričevanjih, iz česar nastane večglasna, avtentična pripoved, ki prepričljivo zarisuje podobo nekega časa: skrajno intimno in skrajno eksemplarično hkrati.

Kategoriji: ,