P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Brane Mozetič: Murenček in Polhek

20.00 

Samosvoj Polhek si najde nenavadnega prijatelja, čisto majcenega Murenčka. A kljub velikim razlikam med njima, le najdeta skupna zadovoljstva. Dokler nekega dne Murenčka ni več …

Slikanica za otroke, od 4 leta dalje – o prijateljstvu, drugačnosti, izgubi in spominjanju

Kategoriji: ,