P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Brane Mozetič: Ahil in Patrokles

20.00 

Iz antične Grčije se je ohranilo veliko pripovedk. Ena najbolj znanih je zgodba o junakih Ahilu in Patroklu. Bila sta nerazdružljiva prijatelja že od otroških let in oba sta se borila pred Trojo. Toda trojanski kralj je Patrokla ubil, kar je spravilo Ahila v strašno gorje, saj ga je imel najraje na svetu. Zgrabila ga je neznanska jeza, spopadel se je s trojansko vojsko in kralja ubil. A pri tem je bil smrtno ranjen.

Kategorije: , ,