P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Brane Mozetič: Ahil in Patrokles

20.00 

Brane Mozetič: Achilles and Patroclus 

 

In his latest picture book, Brane Mozetič, the author of texts for several picture books (which have also been published in Spain, Italy, Egypt, South Korea and Sweden), offers a more personal portrayal of love between the ancient heroes Achilles and Patroclus. They had been inseparable since childhood and they both fought in the Trojan War. There, the Trojan king killed Patroclus, which drove Achilles to deep despair, as he loved Patroclus more than anything in the world. He got in terrible rage, clashed with the Trojan army, and killed the king. But in doing so, he was mortally wounded. The picture book was illustrated in the style of ancient Greek pottery by Ana Lucija Šarić.

 


Iz antične Grčije se je ohranilo veliko pripovedk. Ena najbolj znanih je zgodba o junakih Ahilu in Patroklu. Bila sta nerazdružljiva prijatelja že od otroških let in oba sta se borila pred Trojo. Toda trojanski kralj je Patrokla ubil, kar je spravilo Ahila v strašno gorje, saj ga je imel najraje na svetu. Zgrabila ga je neznanska jeza, spopadel se je s trojansko vojsko in kralja ubil. A pri tem je bil smrtno ranjen.

Kategoriji: ,