P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

3. Nataša Velikonja: Abonma

2.25 

Gotovo prva slovenska lezbična pesniška zbirka.

Ni na zalogi

Kategoriji: ,