P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

Z A
S V E T
B R E Z
Z I D O V

sobota, 23. 2. 2019, ob 20h, Galerija Škuc V februarju 2019 mednarodno pesniško gibanje World Poetry Movement prireja po vsem svetu pesniška branja pod naslovom ZA SVET BREZ ZIDOV Več kot 900 branj poteka v 145 državah. Po branju v prostorih Društva slovenskih pisateljev na kulturni praznik, vas vabimo, da obiščete še katero izmed branj […]

preberite več...
P O V A B I L O
Z A
S T R O K O V N E G A
S O D E L A V C A _ K O
G A L E R I J E
Š K U C

Vabilo k sodelovanju. Društvo ŠKUC, Galerija Škuc vabi k sodelovanju strokovnega sodelavca_ko, ki bo sodeloval_la  pri oblikovanju, organiziranju in izvajanju galerijskega programa. Od bodočega sodelavca_ke  pričakujemo, da pozna področje sodobnih vizualnih umetnosti  v domovini in tujini, dosedanje delo Galerije Škuc,  se je sposoben_na spoprijemat  z administrativnimi in organizacijskimi problemi, ki pri izvajanju programa nastajajo in […]

preberite več...
S K U P N I
P O M E N I
S H A R E D
M E A N I N G S
R A Z S T A V A

SKUPNI POMENI / SHARED MEANINGS, Kolektiv U10 5. 2. – 24. 2. 2019, Galerija Škuc Vabljeni na otvoritev razstave v torek, 5. 2. 2019 ob 20h. sreda, 6. 2. 2019 ob 18h, Pogovor z umetniki in vodstvo po razstavi Shared Meanings Sodelujoči umetniki in umetnice: Lidija Delić, Nina Ivanović, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Marija Šević, Sava Knežević, Nadežda […]

preberite več...
K 4
R O Z A
T A M A
S U M O

sobota, 20. 4. 2019, ob 23h, klub K4 K4 ROZA: Tama Sumo Najbolj vroča in najbolj Roza serialka bo v domačo klet pripeljala berlinsko selektorico in stalnico v legendarnem klubu Berghain, Tamo Sumo. Svoj pohod na lokalni sceni je pričela že leta 1993 v Drama baru, kasneje v svoji karieri, ki se razteza že čez […]

preberite več...
K O N C E R T I
Š K U C
K S B

24.1. 2019 – Blu.Sine, Paragoria Blu.Sine (Slovenija) – Kolektiv spaja navidez nezdružljivo; plava med melanholično, milozvočno, mračno, morbidno, intimno in temačno ter blagodejno, utopično, pronicljivo in z glasom ustvarjeno nežno in čutečo vokalno kuliso pevke Urške Bajc. Napajajo se iz bristolske triphoperske estetike in ji dodajajo izrazito vzorčenje starinske filmske godbe Paragoria (Slovenija) – Že […]

preberite več...
R O Ž N A T I
T R I K O T N I K
G L E D A L I Š K A
P R E D S T A V A

Gledališka predstava ROŽNATI TRIKOTNIK premiera: sobota, 8. 12. 2018 ob 20h, Cankarjev dom, Kosovelova dvorana, 10, 7’50* EUR ponovitve: četrtek, 17. 1. 2019 ob 20h nedelja, 27. 1. 2019 ob 20h torek, 26. 2. 2019 ob 20h petek, 5. 4. 2019 ob 20h četrtek, 11. 4. 2019 ob 20h Ganljiva ljubezenska zgodba je postavljena v središče […]

preberite več...
Š K U C O V E
P A C K A R I J E
J A N U A R
F E B R U A R
2 0 1 9

brezplačne gledališke predstave, ustvarjalne delavnice in pravljična druženja za otroke vsako soboto med 19. januarjem in 2. marcem 2019 ob 10. uri dopoldne v ŠKUC-u, na Starem trgu 21 v Ljubljani Brezplačne vstopnice lahko rezervirate vsak dan med 12. in 18. uro preko telefona 01 421 31 42 ali e-pošte info@skuc.org   P R O G […]

preberite več...
J A V N O
P O V A B I L O
2 0 1 9
M U Z I K A
T E A T E R
D E L A V N I C E

Društvo ŠKUC vabi ustvarjalke in ustvarjalce, da se odzovejo na javno povabilo za sodelovanje pri projektih Muzika na Starem trgu, Teater v galeriji in pri ustvarjalnih delavnicah za otroke in mlade.   Muzika na Starem trgu in Teater v galeriji Cikel koncertov Muzika na Starem trgu že od svojih začetkov poleg  že izoblikovanih in uveljavljenih […]

preberite več...
P A R L
P E R F O R M A N C E
A R T
R E S E A R C H
L J U B L J A N A

PARL, Performance Art Research Ljubljana 1-10 September 2019   Povabilo k udeležbi   PARL – mednarodni projekt za raziskave sodobnih scenskih umetnosti – vabi avtorje in avtorske skupine, da se udeležijo 10-dnevnega programa za razvoj avtorskih projektov, ki bo potekal od 1. do 10. septembra 2019 v Ljubljani. PARL je odprt za projekte na področu […]

preberite več...