P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

P O Q U E E R E N A
K N J I Ž E V N O S T

POQUEERENA KNJIŽEVNOST_

preberite več...
D O B I M O
S E
P R E D
Š K U C E M
2 0 1 9

19. 7. – 28. 7. 2019, pred ŠKUCem, Stari trg 21, Ljubljana V primeru dežja ali nestabilnega vremena se dogajanje odvija v Galeriji Škuc. Vabimo vas, da se tudi letos dobimo pred Škucem. Festival vam po vročih dnevih ponuja kulturno osvežitev na butičnem odru pred Galerijo Škuc. Gre za  izvajalce ter izvajalke različnih umetniških zvrsti, […]

preberite več...
N A
V A L O V I H
G L E D A L I Š K A
P R E D S T A V A

NA VALOVIH, gledališka predstava predpremiera: sobota, 13. 7., ob 21h, Gradu Sv . Justa v Trstu, v sklopu festivala Trieste estate  http://www.triestestate.it/ četrtek, 25. 7., ob 22h, Galerija Škuc, Ljubljana, v sklopu festivala Teater v Galeriji  (Dobimo se pred Škucem) https://www.skuc.org/dobimo-se-pred-skucem-2019/ Režiser: Alen Jelen, igra: Barbara Cerar in Jurij Drevenšek,  scena: Davide Cocetta, kostumi: Tina Kolenik, glasba: Daria Hlavka […]

preberite več...
I G O R
A N D J E L I Ć :
C A S A
C O M E
M E

20. 6. – 16. 7. 2019, Galerija Škuc odprtje razstave v četrtek, 20. 6. 2019, ob 20.00 četrtek, 27. 6., ob 18.00 vodstvo po razstavi s kuratorko Hano Čeferin četrtek, 11. 7., ob 20.00 vodstvo po razstavi s kuratorko Hano Čeferin Ob stoletnici umetniške šole Bauhaus se Igor Andjelić predstavlja z novim umetniškim projektom. Andjelić […]

preberite več...
I D E N
E L E K T R O A K U S T I Č N A
R A D I J S K A
O P E R A

Tina Kozin, Saška Rakef in Bojana Šaljić Podešva: IDEN Elektroakustična radijska opera, 2. julij 2019, ob 4.36 (zjutraj) Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost v Rastlinjaku Tivoli »Kaj se skriva za človekovim prizadevanjem za ohranitev biotske raznovrstnosti, habitatov, ogroženih vrst? Ga poraja skrb za naravo ali prej skrb zase? Ali pa morda še bolj […]

preberite več...
N I M P E
Z A K L J U Č E K
P R O J E K T A

Konec maja smo skupaj s partnerji uspešno zaključili projekt NIMPE z izdajo priročnika  https://nimpe.eu/workbook/ NIMPE je projekt, katerega namen je podpirati internacionalizacijo ustvarjalcev žive glasbe in dogodke (zlasti mladih in na novo ustanovljenih bendov) v Evropi, ki poskušajo premagati težave, s katerimi se srečujejo delujoči akterji v tem sektorju. Obenem bomo predlagali in testirali konkurenčne […]

preberite več...
L E B A N O N
H A N O V E R
K O N C E R T

ŠKUC Ropot in KSB napovedujeta: LEBANON HANOVER  29. november 2019 ob 20.00, Kino Šiška V Ljubljano prihaja brezkompromisni darkerski duo Lebanon Hanover – ledeno mrzel odziv na odtujeni svet, ki prihaja iz dveh toplih src! Gallowdance, Babes of the late 80’s, Die World in Totaly Tot, so sestavni del playlist vsakega oboževalca dark wava. Njihova romantično […]

preberite več...
K N J I Ž N I C A
P O D
K R O Š N J A M I
N A
V R T U
G A L E R I J E
Š K U C

V letu 2019  vas ponovno vabimo v KNJIŽNICO POD KROŠNJAMI na vrt Galerije Škuc in sicer od 24. maja od 12. ure dalje. Knjižnica pod krošnjami Galerije Škuc se nahaja na čudovitem, mirnem, svežem in ozelenelem vrtu oziroma atriju galerije, v starem mestnem jedru Ljubljane, na Starem trgu 21. Knjižnica je odprta le ob suhem vremenu, torej ko ni neposredne […]

preberite več...
K A M P A N J A
M I
L A H K O

Kampanja »Mi lahko« Stigma in predsodki so sovražniki preventive, zato smo se odločili za informacijsko kampanjo, ki s pomočjo videa in plakatov spreminja način, na katerega še vedno gledamo na hiv. Video sporoča, da je hiv mogoče zelo uspešno zdraviti, da je postal kronično stanje, ki z dobro terapijo omogoča normalno pričakovano življenjsko dobo. Vsakdo […]

preberite več...
D E L A V N I C E
L G B T Q +
L I T E R A T U R E

ŠKUC vabi na ustvarjalne delavnice LGBTQ+ literature Vabljeni, da se pridružite ustvarjalnim literarnim delavnicam, na katerih se boste preizkušale_i v pisanju proze in poezije z LGBTQ+ tematiko ali motiviko. Seveda se boste tudi spraševale_i, kaj je gejevska, lezbična itd. literatura, ter pogledale_i v zgodovino. Izvedele_i boste tudi kaj o objavljanju v revijah, o slovenskem in […]

preberite več...