P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

C H I L L I
S P A C E
V E Č E R

sreda, 17. 4., ob 20h, Žmauc

Tokrat se serialka vrača z živim nastopom Iztoka Turka:

– iTurk Live
– Wichiwaka
– Dojaja

Chilli Space večere omogoča MOL in MzK.