P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

C H I L L I
S P A C E
V E Č E R
sreda, 19. 12. 2018 ob 20h, Žmauc
Decembrski Chilli dobi obisk iz Berlina! Ustaljeni ekipci se bo v Žmaučevi jedilnici pridružil stari znanec in dolgoletni producent LSD Anarchist!
Dojaja
– LSD Anarchist
Nitz Music policy: deep- Start: 20.00

Dogodek podpirata MZK in MOL!