VJ delavnica, projekt: Gibanje skozi lečo, JSKD
V J
D E L A V N I C A