Kabaret Tiffany vabi nove člane, foto: Simao Bessa
K A B A R E T
T I F F A N Y
V A B I
N O V E
Č L A N E _ I C E