P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Vitan Mal: Napačna odločitev

20.00 

Dvanajstletnega Nejca in trinajstletnega Tadeja kipeča seksualnost žene v raziskovanja lastnega telesa, v prve seksualne poskuse s puncami, pa tudi z vrstnikom. Njuno brstenje od daleč platonsko obožuje upokojeni profesor Boštjan, ki bi se jima rad približal. Pri tem mu pomaga znanec Mortimer, ki se izkaže za spolnega nasilneža, saj starejšega dečka posili. Toda kljub temu se v obeh dečkih porajajo fantazije in želje po seksu z odraslim …

Zgodba, ki v senci odpira tudi vprašanja nasilja v družini, in zapostavljanja otrok, se v prvem planu vrti prav okoli pubertetne spolnosti in spolne zlorabe. Avtor realnost popelje v ekstrem, da zbada v tabuje, ki jih sodobna družba ni sposobna trezno premisliti, kaj šele, da bi razločevala pedofilijo (spolno nagnjenje do predpubertetnih otrok), pederastijo (spolno nagnjenje do dečkov v puberteti in adolescenci), efebofilijo, spolno zlorabo otrok in spolno nasilje. Erotične situacije, ki so ponekod potencirane prav do grotesknosti, nas naravnost silijo k samorazmisleku, k vprašanjem o svobodnem seksu, prepovedih in sprevrženostih – nekoč in danes, drugje in pri nas.

Vitan Mal je eden najuspešnejših slovenskih mladinskih pisateljev, čigar povesti so doživele tudi filmsko upodobitev (Sreča na vrvici, Poletje v školjki). S pričujočim romanom zaključuje svoj nemladinski cikel štirih knjig na temo deškosti, ki zajema še dela Za Metuljem še Rok, Ganimed in drugi, ter Nedokončana zgodba.

Kategoriji: ,