P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Varja Velikonja: Ko se mrtve prebudimo

12.50 

“Ko se mrtve prebudimo: re vizija kot način pisanja”
Ljubljana: ŠKUC-Vizibilija VII, 2003

Knjiga “Ko se mrtve prebudimo” avtorice Varje Velikonja ponuja preoblikovan izbor tekstov, ki so nastajali v letih 1995-2002 in zajema pogovore z dvanajstimi umetnicami, ki delujejo na področju slovenske alter rokovske produkcije. Le malo knjig, ki jih je avtorica proučila, raziskuje v smeri, kako ženske čutijo, kako dejansko ustvarjajo, njihov način življenja in mišljenja. Zato je v intervjujih izpostavljen prav ta vidik – izpostaviti inovativnost in kreativnost tako, da skozi avtentičen zapis začutiš drugačnost. Namenoma so vsa vprašanja v izhodišču enaka za vse intervjuvanke in segajo od vplivov otroštva, okolja, šolskih institucij, družine, do prvih individualnih nastopov. Kakšen je položaj ženskega rocka v Sloveniji, vloga in pomen le tega nekoč in danes, vpliv medijev, osvetlitev ženskega vprašanja z direktnim napadom “mačizma”.. V ospredje izstopajo predvsem izbira načina življenja in nekonvencinalen, avtentičen pristop, ki so si ga te ustvarjalke izbrale. O njih ne beremo veliko v dnevnem časopisju, premalo jih slišimo v prevladujočih radijskih programih. Zakaj bi njihove zgodbe ostale zamolčane? V pogovorih sodelujejo Zemira A. Pečovnik, Alenka Marsenič-Marsa, Katerina Mirovic, Monika Skaberne, Nataša Sukič, Irena Povše, Melanija Fabčič, Mojca Krevel, Katrin Radman, Branka Smodiš, Ksenija Jus in Petra Kolmančič.

“Ključ izbire akterk intervjujev je pomemben, saj se kaže kot najbolj notranji indeks specifičnega pogleda in hkrati poti razmišljanja in delovanja same Varje Velikonja. Prav zato je tako provokativen in hkrati nekaj, kar lahko uzremo kot parcialno v nekem globalnem političnem in kulturnem kontekstu”, je v spremni besedi zapisala dr. Marina Gržinic. Knjiga je sedma v zbirki ŠKUC-Vizibilija.

Kategoriji: ,