P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Urška Sterle: Večno vojno stanje

15.00 

Je druga zbirka kratkih zgodb pisateljice, prevajalke in performerke Urške Sterle, ki je bila za svoj literarni prvenec Vrsta za kosilo nagrajena z Zlato ptico za literaturo, zanj pa je prejela tudi nominacijo za Dnevnikovo nagrado Fabula. Večno vojno stanje je konceptualno zaokrožena zbirka kratkih zgodb, ki se dotikajo urbanega življenja, margin in večnega vojnega stanja, ki obstaja tako v družbi kot znotraj posameznika. Na straneh zbirke se nočne ptice obrobja s svojimi preživetvenimi strategijami srečujejo s porastom nacionalizmov, ki so si preko nezamejenega sovražnega javnega diskurza izborili domačijsko pravico v samem osrčju današnje slovenske družbe. Nizajo se zgodbe marginalcev, ki se soočajo z brezperspektivnostjo svojega bivanja v opusteli mestni krajini, ki je hkrati ječa, v katero so ujeti, in edino zavetje, v katerem jim je dopuščeno nekaj svobode. Trk svetov, pa naj si gre za zaskrbljeno liberalne, dušebrižniško konservativne, obrobne in skorajda nevidne, oblastno neonacistične ali trdoživo progresivne svetove, in bitke med sistemsko programiranostjo in potrebo po lastnem izrazu znotraj posameznika, je večno vojno stanje, ki je tista rdeča nit, ki spaja stilsko raznolike zgodbe zbirke v celoto. V svojem tavanju trkajo ob odtujena normalizirana telesa, radikalno nezmožnost sobivanja in medializirano realnost medčloveških odnosov. Žepi svobode, ki jih okušajo, so vselej zgolj začasna bivanjska stanja v prostoru in času, ki ne dopuščata ne humanosti ne samorefleksije.

Kategoriji: ,