P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Urška Sterle: Dnevnik dvornega norca

18.00 

Urška Sterle je pisateljica, prevajalka in performerka. Za svoj literarni prvenec, zbirko kratkih zgodb, “Vrsta za kosilo” (2006) je dobila nagrado Zlata ptica, nominirana pa je bila tudi za nagrado Dnevnikova Fabula. V letu 2010 je izšla njena druga zbirka kratkih zgodb “Večno vojno stanje”, letos pa je izšel njen satirični roman “Dnevnik dvornega norca”, literarna miniaturka, ki se ukvarja z ideološkimi in diskurzivnimi salti mortale sodobne družbe. Kot prevajalka deluje na področju umetnosti, literature, biotehnologij in novih medijev. Njeni knjižni prevodi vključujejo dela Audre Lorde, Djune Barnes in Sarah Schulman. Od leta 2007 ustvarja samostojne satirične in družbeno kritične performanse.

 

»Dnevnik dvornega norca« je satirična slika krizne sodobnosti, pretres prevladujoče ideologije v vseh mogočih domenah javnega in zasebnega, od kulture, politike, ekonomije, idej revolucije ali napredka, do novih osebnostnih kriznih in emancipatornih naracij. Sterle skozi enajst poglavij romana, preko treh glavnih likov (Tajnica, Krota in Mala žival), nekaj stranskih likov (Najmlajši revolucionar, Komedijant, Dvojni doktor znanosti) in kolektivnih person (Kulturniki, Narod) sistematično obdela mnoge drobne ideološke postopke, ki nas zlagoma odtegujejo od stare, modernistično zastavljene politične subjektivitete in vodijo v novo individualizirano državljansko ideologijo, katere najočitnejši element je prenos družbene avtoritete iz javne, obče, skupnostne sfere v individualizirane parcele skrbi zase, v individualizirano odgovornost, ki jo metaforično izražajo ideje skrbi za telo, zdrave prehrane, ekologije, rekreacije itd. A tudi v tem kontekstu antipolitike se rojevajo specifični politični liki, ki politiko razumejo… individualistično, to je, kot svobodno in neomejeno eskalacijo svojih malih osebnih frustracij in njihovega razreševanja v male in velike družbene oblasti.

Kategoriji: ,