P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Tomaž Brejc: Rdeči revirji (Irwin, 1987)

10.00 

Tomaž Brejc obravnava sliko skupine Irwin Rdeči revirji iz leta 1987 in pri tem sledi svoji praksi neposrednega soočenja z umetniškim delom. V kontekstu Rdečih revirjev didaktično zavrne ustvarjalne postopke, ki so se uveljavili v postmodernizmu, interpretacijo pa zastavi v petih točkah: Gre za zgodovinsko sliko na koncu modernistične zgodovine, paysage moralisé, zaprto (opera chiusa) in originalno delo, ki je odvod Laibach Kunsta.

 

Irwin: Rdeči revirji, 1987. Kri, premog, olje na platnu, les, marmor, aluminij, zlato, železo, steklo.

350 x 420 x 40 cm. Zbirka Factor Banke, Ljubljana.

Kategoriji: ,