P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Tatjana Greif: Skozi razbito steklo

17.00 

Druga knjiga lezbične aktivistke, esejistke in arheologinje Tatjane Greif prinaša izbor pronicljivih esejev in člankov, ki dosledno in brez napihnjenega intelektualiziranja zagrabijo konkretne probleme. Njene teme niso nikoli zaslepljive velike zgodbe, pač pa to, kar te s svojimi načičkanimi repi sproti brišejo: izbrisane, Rome, dosežke lezbične kulture, lgbt-pravice, vprašanje spolov v znanosti in družbi. Kajti naša je »deželica s privzgojeno hiperparanojo pred vsem, kar kuka izza plota, za katerim praznuje obletnico državnosti«. Kot pravi uvodničarka Marina Gržinić, gre za upor zoper red kapitalistične normalizacije, ki ga Greif imenuje virtualna normalizacija, analizira pa ga najpogosteje v dveh linijah, v Sloveniji in EU.

Kategoriji: ,