P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Sara Lubej: Hladen pot

8.30 

Ljubljana: ŠKUC-Vizibilija VIII, 2003

 

Knjiga “Hladen pot” je pesniški prvenec pesnice Sare Lubej (letnik rojstva 1980). Dvanajst ciklusov pesmi predstavlja poetične intimistične, a tudi socialno angažirane in drzne utrinke ter komentarje, ki jih zaznamujejo perspektive različnih, a prepletenih (sub)kulturnih obrobij, najprej lezbične erotike in socialnosti, nato pa tudi punkovske upornosti in nespoštovanja vsakršnih družbenih konvencij – tudi jezikovnih. Namerno vnesene motnje so v tem primeru le drugo ime za provokacijo, anti-konsenz in nepripadnost.

Knjiga predstavlja pet let pesniškega ustvarjanja mlade pesnice; Lubejeva je v slovenskem knjižnem prostoru sicer že prisotna, saj je objavljala v revijah Primorska srečanja, Lesbo, Sirota Jerica in drugih. Pesniška zbirka “Hladen pot” je osma knjiga v zbirki ŠKUC-Vizibilija.

Kategoriji: ,