P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Roman Kuhar: Mi, drugi: oblikovanje in razkritje homoseksualne identitete

18.10 

Ko smo bili mulci ravno prav stari, ali pa prav zaradi tega, ker še nismo bili ravno prav stari, smo v vaški knjižnici odkrili veliko ilustrirano knjigo o spolnosti. Nismo je brali, gledali smo jo na skrivaj. Zaradi tistih slik. Knjiga je bila postavljena na polico v zadnjem predelu sobe, dovolj daleč od knjižničarja, da so nam že rahlo načete stene nudile zavetje za mladostniško radovednost …

 

Prva različica pričujočega teksta je nastala kot zadnji preskusni kamen fakultetnega piljenja uma. Zdaj, ko se po treh letih na tem akademskem blagoslovu že nabira prah, to pisanje razumem kot tipičen odgovor na strahove, iskanja in vprašanja, ki si jih bržkone zastavlja vsak, ki se posredno ali neposredno sreča s stigmatizirano spolno identiteto. Z nekaj popravki in z dodanimi odlomki iz intervjujev z geji in lezbijkami, ki naj prevajajo teorijo v prakso vsakdanjega življenja, ga ponujam vam, bralkam in bralcem katere koli identitete.

Knjiga je razdeljena v dva dela. V prvem podrobneje predstavljam razvoj odnosa do homoseksualnosti v različnih zgodovinskih obdobjih. Poskušam osvetlili zgodovinski proces oblikovanja stigme, ki je pripeta homoseksualnosti. To je dolg uvod v drugi del knjige o oblikovanju homoseksualne identitete, kjer iz pretežno zgodovinskega prehajam v sociološki in socialno-psihološki diskurz. Heteroseksistična družba s svojo stigmatizacijo homoseksualnosti namreč odločilno vpliva na proces redefinicije identitete in oblikovanja homoseksualne (spolne) identitete. Sociologija in socialna psihologija sta na tem področju razvili različne večstopenjske modele posameznikovega napredovanja do homoseksualne identitete, ki jih, vključujoč kritike, natančneje predstavljam, z domačimi zgodbami gejev in lezbijk pa prevajam v prakso vsakdanje izkušnje homoseksualnosti kot načina življenja. To ni knjiga nasvetov, nima newageovskih ambicij postati homoseksualno sveto pismo, pač pa le z zgodovinskega in sociološkega vidika osvetljuje omenjeni identitetni proces.

– Na polici, zraven tiste knjige o spolnosti, je bila prislonjena knjiga o mladostnikih. Za večino ni bila zanimiva, ker ni imela takih slik, mene pa je z neko nerazložljivo silo privlačilo nekaj kratkih stavkov o homoseksualnosti. Vsega, kar se spomnim iz tistih skopih besed, je obljuba o minevanju. Da to mine. Da je v teh letih običajno. In potem mine. Ta knjiga je o tistih, ki so čakali zaman.

Kategoriji: ,