P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Populiin medvedek veliki

64.98 

Populiin medvedki so skrbno oblikovani in v celoti ročno izdelani iz predelanih oblačil in materialov, večinoma iz volnenih tvidov ali mešanic volnenih in drugih vlaken.
Populiin medvedki tako prispevajo k ohranjanju okolja s predelavo odsluženih oblačil.
Vsak medvedek je unikaten ali v omejenih serijah dveh ali treh medvedkov, odvisno od velikosti oblačila.

Kategoriji: ,