P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Pierre Louÿs: BILITINE PESMI

20.00 

Pierre Louÿs: BILITINE PESMI

Založba Škuc, zbirka Vizibilija, 2021

Prevod: Primož Vitez

 Bilitine pesmi je Pierre Louÿs (1870-1925) napisal in predstavil kot francoski prevod sveže najdenih pesmi starogrške pesnice Bilitis. V poetični mistifikaciji je svojo – kajpak avtorsko – poezijo utemeljil na častitljivih zgodovinskih tradicijah: skonstruiral je namišljen grški monument in ga skril v sodoben tekst, napisan kot živ pesniški dogodek v francoščini. V enotni ritmizirani obliki je izpeljal dolg niz pesniških pripovednih fragmentov, ki isto zgodbeno prvino upovedujejo na razne narativne načine, pa v enotni poetični formi. Bilitina zgodba je pesniška pripoved o večni ženskosti, užitku, spominu in svobodi.

Beseda o prevajalcu: Primož Vitez je jezikoslovec, prevajalec in glasbenik. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani predava francoski govor, lingvistiko in literarno prevajanje. Svoje znanstveno delovanje med drugim utemeljuje na prevajalski praksi. Iz francoščine prevaja klasična in sodobna besedila, prozna in pesniška, pogosto tudi gledališka. Za prevod Voltairovih Filozofskih zgodb je prejel Sovretovo nagrado.

Izid knjige je omogočila Javna agencija za knjigo RS

Kategoriji: ,