P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Petra Hrovatin: Poletni volkovi

18.00 

Petra Hrovatin, Poletni volkovi. Vizibilija 37, Ljubljana 2015 (98 str.)

»Poletni volkovi« so druga pesniška zbirka Petre Hrovatin, po prvencu »Mednožje misli« iz leta 2010. Če se v prvi zbirki pesnica loteva lastne ujetosti v družbeno trenutnost, dojemanja sveta, refleksije in interakcije z drugimi, skratka z odnosom do družbenega, se tokrat bolj intimistično loteva lastnega čustvovanja, občutenj in lastne erotike. Njena lirika je nizanje impresij in čustvenih stanj. Pripoveduje o odsotnosti bližine, občutenju samote, razhajanju in ponovnem zbliževanju, krhkosti ljubezenskega odnosa. Zbirko razmejujejo tri vmesna poglavja – Mozaične vročine, Divje prikazni v vetru in Avgustovska nevihta.

Kategoriji: ,