P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Pat Califia: Sapfin dotik

18.10 

Knjiga razgrinja običajne in manj običajne spolne tehnike, ki jih ženske lahko uporabljajo za medsebojno ugodje, pri čemer avtorica ne dopušča, da bi politična pravilnost zadušila raznoličnost – v svoji prvi knjigi predstavlja tudi lezbično spolno izrazoslovje, oblike lezbičnih zvez in samskega življenja, seks hendikepiranih lezbijk, običajne skrbi, ki spremljajo lezbično spolno življenje in spolno prenosljive bolezni. Pat Califia je v Združenih državah in drugod pogumno in dokončno odprla nekoč tako skrivnostno vprašanje spolnosti med ženskami. Obenem pa nam odkrito govori o ženski spolnosti sami.

Kategoriji: ,