P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Nataša Velikonja: Poljub ogledala

12.00 

Nataša Velikonja se po pesniškem prvencu Abonma zbirkah Žeja in Plevel predstavlja z novo zbirko pesmi Poljub Ogledala. Nekaj verzov iz pesmi Poljub ogledala: samota je lepa, še posebej v mestu. želela sem, da bi ljubljana vedno ostala tuje mesto. udomačeno mesto je napaka, ljudje hodijo po njem v trumah. razmišljala sem, kam naj sploh grem – sama.

 

“Nataša Velikonja »iz vsega naredi zgodbo«. Od proznih miniaturk jo loči le formalna struktura. »[M]oje srce je kljuka, zatakne se in / potem vleče za seboj vso kramo,« pesnica metaforično opiše postopek ubesedovanja, z njim pa določa tudi tematiko. Vse, »kar ji pride na pot«, pošteno pretehta in »razkosa«, zato ni angažirana lezbična »scenska« pesnica, temveč družbeno kritična avtorica, ki reflektira sodobno stanje na »vseslovenski sceni«. Poljub ogledala ni le narcisoidni poljub lastnega odseva v njem, temveč stik z okoliško »tujostjo«, ki jo le-to zaobjame.”

Tanja Petrič

Kategoriji: ,