P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Nataša Velikonja: Fragmenti svobode

15.00 

Petdeset izbranih političnih esejev je napisanih iz jasne in ozaveščene lezbične perspektive, ki je, četudi bi se nepoučenim ali manj zainteresiranim lahko zdela “preveč” insajderska, popolnoma legitimna, zlasti pa dosledna. Velikonja namreč nikoli ne daje v oklepaj lezbičnega pogleda, niti takrat, ko ta ni osrednja tema. Vendar pa ob številnih pripetljajih v Sloveniji in v svetu v letih 2001-2006 analitično poveže “širše” družbene, politične in kulturne razmere.
Nataša Velikonja je poznana kot avtorica več pesniških zbirk – Abonma (1994), Žeja (1999), Plevel (2004) in zadnje, Poljub ogledala (2007), ki je bila kritiško zelo opažena in izbrana tudi za letošnji pesniški Pranger festival. Avtorica, po poklicu sociologinja, je tudi prevajalka mnogih temeljnih del s področja lezbične in gejevske teorije in politike, piska številnih člankov in esejev ter dolgoletna lezbična aktivistka. Vse našteto je nedvomno združila v svojem najnovejšem delu, v katerem je zbrala terminale oziroma kolumne, ki jih je vrsto let pisala za Radio Študent.
Kategoriji: ,