P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Nataša Sukič: Piknik

18.00 

Nataša Sukič: Piknik. Vizibilija 38; Ljubljana, 2015 (142 str.)

Roman »Piknik« je že peto prozno delo Nataše Sukič (Desperadosi in nomadi, 2005; Otroci nočnih rož, 2008 – nominirana za nagrado Fabula; Molji živijo v prahu, 2010; Kino, 2013 – finalist za Kresnikovo nagrado). »Piknik«, sprva mišljen kot zbirka kratkih zgodb, se bere kot roman. Prvo-osebna pripovedovalka razgrinja svojo intimno zgodbo, ljubezensko razmerje z Ano. Ana uprizarja svojevrsten značajski mozaik, vanjo se naseljujejo različni ženski liki, med njimi tudi pripovedovalka sama. Tesnoba in osamljenost sta stalnica avtoričinega pisanja, za razliko od njenih predhodnih del pa je »Piknik« bolj erotičen in intimistično izpoveden z mnogimi avtobiografskimi in avtofikcijskimi momenti. Avtorica ohranja zanjo značilno melanholično vzdušje ter poetika in lepota mračnih prostorov, ki še stopnjuje občutenje eksistencialne tesnobe.

Kategoriji: ,