P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Nataša Sukič: Amplituda

20.00 

Nataša Sukič »Amplituda: remiksi in drugo«

 Založba ŠKUC, zbirka Vizibilija 48; Ljubljana, 2020 (210 str.)

Roman Amplituda: remiksi in drugo je že sedmo prozno delo pisateljice Nataše Sukič (Desperadosi in nomadi, 2005; Otroci nočnih rož, 2008 – nominirana za nagrado Fabula; Molji živijo v prahu, 2010; Kino, 2013 – nominacija za kresnikovo nagrado; Piknik, 2015 – finalist za kresnikovo nagrado; Bazen, 2017 – nominacija za kresnikovo nagrado).

Amplituda, kot namiguje že podnaslov remiksi in drugo, konceptualno zasnovo išče v intermedialnih zmožnostih literature. V delu je tako mogoče prepoznati nekatere drobce iz avtoričinih prejšnjih del, ki so sedaj integrirani v nove kontekste in tako del nove celote, če se poslužimo glasbenega izrazja, ki avtorici, kot prvi DJ-ki v Sloveniji, nikakor ni tuje, gre bodisi za remikse ali remake. Nataša Sukič v amplitudi ponovno spretno uporabi nekatere prednosti kratkoprozne zgoščenosti, s katero v sedaj že prepoznavnem slogu ustvari nov roman. Avtoričina pisava, ki asociira na filmsko kadriranje z izrazitim občutkom za atmosfero v amplitudi izriše zgodbo neimenovane prvoosebne pripovedovalke, njeno soočanje s telesom in starostjo, s starajočim telesom in družbeno percepcijo starosti, s sovražnostjo sveta na robu epidemiološke katastrofe, in navsezadnje z Ivanino ljubeznijo in Eleninim prijateljstvom.

Kategoriji: ,