P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Milan Šelj: Kristali soli

15.00 

Milan Šelj v pričujočo zbirko Kristali soli s posebno senzibilnostjo lovi vznemirljive utripe svojega intimnega življenja in sveta, v katerega je vpet. V krhke pesniške kristale spreminja boleče in vznemirljive pregibe žive resničnosti, ki tako zaživi v novi svetlobi. Iz sodobne odtujenosti se prebija v zaupanje, v potrditev sebe in življenja. Resničnost, ki jo pesnik živi, je dostikrat brezčutna in prazna in moreče lega na duha, a se ji pesnik noče dati v oblast. Ne beži pred njo, ampak ji gleda v oči z močjo, ki jo v njem budi pesniški zagon.

Kategoriji: ,