P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Mary Dorcey: Hrup iz lope

15.00 

Pisava irske pesnica in pisateljice Mary Dorcey sodi v prelomno pripovedništvo osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja, ki je tematiziralo feminizem, rasizem, lezbijštvo in raznolikost ženske identitete v vsakdanjem življenju. Z nagrajeno in večkrat ponatisnjeno zbirko kratkih zgodb Hrup iz lope (1988) je začela ustvarjati takrat nove družinske scenarije in prikazovati družbene boje, ki jih bijejo irske ženske, še zlasti lezbijke po izstopu iz vsakdanjega heteroseksualnega in patriarhalnega sveta.
Zgodbe opisujejo tudi številne, skoraj neprepoznavne konfrontacije z angleškim rasizmom, zlasti pa z negativno tradicijo nasilja v družini, ki velja za povsem samoumevno, upor proti njemu pa za družbeni prekršek in žensko neotesanost.
Kategoriji: ,