P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Maria-Merce Marçal: Staljeni led

14.00 

Maria Merce Marçal (Barcelona, 1952-1998) je Lunino votlino (1977) odprla z grenko popotnico: “sem ženska / iz nizkih slojev zatiranega naroda.” Toda “motna modrina trojnega uporništva” ji je dovolila ustvariti enega najbolj zanimivih opusov v katalonski poeziji z zbirkami Žalna čarovnica (1979), Sol v rani (1982), Nedostopna zemlja (1982) in Sestra, tujka (1985). Tik preden je zbolela za rakom je izšel tudi njen edini roman Trpljenje Renée Vivien (1994). Staljeni led (1989) se začenja s kačo, ki se že trinajstič prelevi. Stara koža je nem ostanek. Marçal dreza v pozabljene plasti spomina in ker svet gleda z roba, opazi, česar zadovoljni ljudje niti ne slutijo. Poskuša zapisati rane in molk. Za Marçal je otoplitev mogoča šele ob soočenju z očetovo smrtjo. Spomin nanj je poln nasprotij, nežnost se meša s podobo skobca, ki ogroža “droben, uporen glas v meni”. V ciklu “Tihotapljenje svetlobe” se posveti iskanju novega imena za ljubezen, v katerem bi imela prostor tudi lezbična strast. Ničesar noče pozabiti, ničesar prikriti, strga šakalom maske z obraza in se pogleda v ogledalo, vztraja v čustvih, ki ji jih ne more nihče odvzeti.

Simona Škrabec (Ljubljana, 1968) od leta 1992 živi v Barceloni, kjer je doktorirala iz literarne teorije. V katalonščini so izšli njeni prevodi Jančarja, Pahorja, Debeljaka in Kiša ter mladinska dela Svetlane Makarovič. Slovenske bralce je med drugim seznanila s Caldersom, Foixem, Ferraterjem, Todojem, Moncado in Cabréjem.

Kategoriji: ,