P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Maja Predatoria: Kakšen okus ima včeraj?

13.00 

Kakšen okus ima včeraj? je prvenec Maje Predatorie, sestavljen iz njenih starih zapisov razmišljanj na blogu.

Kategoriji: ,