P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Lillian Faderman: Več kot ljubezen moških

18.10 

prevod: Nataša Velikonja, založba ŠKUC, zbirka Vizibilija, Ljubljana 2002

 

Delo “Več kot ljubezen moških – Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse do sodobnosti” ameriške literarne kritičarke in zgodovinarke Lillian Faderman (r. 1940) je prvič izšlo leta 1981. Ta pionirska, revolucionarna analiza rekonstruira izgubljeno zgodovino žensk, ki so ljubile ženske, sledi razvoju ženskih razmerij pred artikulacijo zavestnih lezbicnih identitet. Avtorica razkriva razlicne oblike, v katere se je odevala ljubezen med ženskami v preteklosti, pri tem pa crpa iz neštetih zgodovinskih virov, od ljubezenskih pisem, sodnih porocil, pornografije do znanstvenih zapisov. Pokaže, kako so premiki v razmišljanju o ženski seksualnosti vplivali na definicije ljubezni med ženskami, zakaj je ta v določenem obdobju sprejemljiva, v drugem pa tabuizirana. Študija sodi med temelje gejevskih in lezbicnih študij.

Lillian Faderman je predstavnica socialnega konstruktivizma, teoretske linije, ki je polemizirala z biologističnim, esencialističnim pristopom k lezbični ali gejevski orientaciji oziroma seksualnosti nasploh. Polemike so se dvigale tudi po izidu pričujočega dela: ker je Faderman v njem večkrat definirala lezbištvo kot razmerje, ki ni nujno seksualno, je bila deležna precejšnjih kritik in napadov, češ da promovira “anti-seksualni” pogled na lezbijke.

Leta 1983 je napisala “Scotch Verdict: Miss Pirie and Miss Woods v. Dame Cumming Gordon”, rekonstrukcijo škandala, po katerem je Lillian Hellman napisala legendarno “Uro otrok” (“Children’s Hour”). Leta 1991 je objavila delo “Odd Girls and Twilight Lovers”, kjer se posveti ameriški lezbični kulturi v 20. stoletju. Skupaj z Brigitte Erickson je sodelovala pri antologiji “Lesbian Feminism in Turn-of-the-Century Germany” (1980), kot urednica pa je sestavila literarni zbornik “Chloe Plus Olivia: Lesbian Literature from the Seventeenth Century to the Present” (1994). Faderman predava angleške in lezbične študije na Kalifornijski državni univerzi.

Kategoriji: ,