P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Lejla Kalamujić: Kličite me Esteban

20.00 

Kratka proza mlajše bosanske avtorice Lejle Kalamujić (Sarajevo, 1980) je novum na področju držav bivše Jugoslavije. Avtorica pogumno povezuje teme osame, zgodnje izgube matere, otroštva z vedno odsotnim očetom alkoholikom, lezbične identitete v nestrpnem okolju, begunstva v nedavni vojni, duševnega zdravja in temeljne neumeščenosti v svetu. Melanholija izgube matere je spiritus agens te kratke proze in se prepleta z razpadom Jugoslavije, notranjim razkrojem, nepovratno izgubo nacionalne in osebne identitete ter s splošnim občutkom brezdomstva. V kratkih, pomensko strnjenih pripovedih se avtorica ne dotika le osebne poetike in tragike, temveč preizprašuje tudi sam akt pisanja, ki ga lahko ženejo tako čustva kakor melanholija zaradi izgube najbližjih ali opustitve uporabe pisalnega stroja. Avtentično pričevanje o usodi družine v zasebni in politični vojni vihri, katere temačnost je mogoče zagrabiti in razumeti prav ali celo edinole z neizprosnim in natančnim zapisovanjem.

Kalamujić je končala študij filozofije in sociologije, objavlja kratke zgodbe, eseje in kritike. Na svoj nesporni pisateljski dar je opozorila že s prvo zbirko Anatomija osmijeha, za delo Kličite me Esteban pa je prejela nagrado Edo Budiša za najboljšo kratkoprozno zbirko leta 2016, bila pa je tudi v ožjem izboru bosanskohercegovskih kandidatov za evropsko književno nagrado 2016.

Suzana Tratnik je pisateljica, prevajalka, lezbična aktivistka in publicistka. Leta 2007 je prejela nagrado Prešernovega sklada za literaturo. Prevedla je več knjig britanske, ameriške, srbske in hrvaške proze ter strokovne literature.

Kategoriji: ,