P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Kristina Hočevar: Repki

14.00 

Nasilje vdiranja različnih realnosti v integriteto posameznika in nasilno poseganje drugega; svoboda identitet(e) in razvijanje različnih vlog; drezanje v njeno seksualnost in njeno željo; življenje, poezija, pekel. V novi pesniški zbirki Repki je Kristina Hočevar, slovenistka in splošna jezikoslovka, avtorica pesniških zbirk V pliš (CZ, 2004) in Fizični rob (CZ, 2007), še ostrejša, radikalnejša, bolj ‘do krvi’ kot doslej. Pesmi sicer objavlja tudi v pomembnih slovenskih literarnih revijah (Primorska srečanja, Apokalipsa, Sodobnost), njena poezija pa je čedalje bolj prevajana in uveljavljena.

 

1

govori(va) o nacizmu in o estetiki in nobena od naju

ni nacistka, ampak zaradi estetike in mojih strahov in,

nimam političnega diskurza, ona z roletami čez, jaz v kotu,

 

 

pretrpiva s solzami na robu oči, pozno ponoči proti jutru se končno

dol dava povsem slečeni.

 

2

tvoje roke drgnejo levo in desno in obratno in male so očarane, ker obvladaš.

jaz se pa opominjam, spomnim se vseh njenih ignoranc, se zreduciram na misel

brez razmaha: gotovo dobro: pada, napada, umika se, grize in slači; gotovo dobro: se spomniš?

 

3

če si brez moči, ko te trdno držim skozi mesto, vse glavne in stranske ulice,

ko utripava med lučmi, ne morem razumeti, zakaj dovoliš, pustiš, sploh bereš

:slepi kod publike.

 

4

s svojim pogledom mi zmehčaš upor. nasilje nevtraliziraš.

a jaz moram najti tvojega; priti do robnikov in koraka čez:

tebe in odtenkov tvoje krvi.

 

5

v vsej svoji fleksibilnosti venomer poskuša strukturo, jasno

videti koordinate. jasno videti polja, kamor lahko vstopa cela.

 

dovolj sem distancirana, da pišem iz dogajanja. to je usodnost

 

preživetega.

 

6

izmišljam si odgovore, zgodbe, mnenja, vseskozi si jih samo izmišljam,

zjutraj po telefonu, v avtomobilu na poti na vzhod, zvečer, za brusenje

celo, si izmišljam zgodbice, zanjo drive,

jasna tišina

je grožnja, zanjo mrzlo in srepo nebo.

 

7

biti hoče noter, en face, s posvetilom, z imenom lahko,

z razvidnimi oznakami. korakati iz ekrana v krilu iz rdečega žameta,

glamur in nova dekadenca pravi. glavni lik, če že ne prva, vsaj zadnja, ob tisti,

ki jo zapisuje dol. ne prenese ekshibicionizma, voajerizma. samo noter? hoče.

Kategoriji: ,