P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Kristina Hočevar: Naval

25.00 

Samosvoja, drzna poetika umešča Kristino Hočevar med najbolj izrazite in pripoznane pisave sodobnega slovenskega pesništva. Za svoje ustvarjanje je prejela zlato ptico (2010), za tretjo knjigo Repki (ŠKUC Lambda), za peto pesniško zbirko Na zobeh aluminij, na ustnicah kreda (ŠKUC Lambda) pa Jenkovo nagrado (2013); nominirana je bila tudi za Veronikino nagrado in za kritiško sito. Njena poezija se čedalje bolj uveljavlja mednarodno, njene pesmi so prevedene in objavljene v 13 jezikih v različnih revijah in antologijah.

Najnovejšo, šesto pesniško zbirko Naval sestavljajo 3 knjige. Če je prva knjiga (Naval I) tema in hlad nezavednega in v njej prevladuje občutenje tujosti in odtujenosti od sebe ter vznika vprašanja o vztrajanju in dvomu o dostojanstvenosti življenja ter pesnjenja, je druga knjiga (Naval II) prekrvavljena z erosom, ukleščenim v družbeno razliko, v fizično razdaljo in v senco konca pred začetkom, ki kljub temu da ga vzporedno reže tanatos (drugi del knjige Naval //),  ustvarja idejo, da gre za vredno življenje. Tretja knjiga (Naval ///) je spopadanje z lastno odgovornostjo za vzpostavljeno distanco in z vprašanjem izdajstva (ljubezni) v pesnjenju in s tolikokrat že nekončano – milino.

Kategoriji: ,