P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Kavafis: Spomin telesa

16.70 

Prvi prevod grškega pesnika, enega temljnih moderne poezije.

Kategoriji: ,