P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Jože Barši: Turist (Janja Žvegelj, 1996)

6.00 

Barši je analiziral delo Janje Žvegelj, ki ga je izvedla v Tolminski knjižnici leta 1996. Osredotočil se je na možne odnose med umetnostnim delom (po Wajcmanu) in gledalci ter pokazal, da je možno materialistično branje del tudi, ko ni “nič za videti”. V nadaljevanju je razvil tudi razmislek o učinkih umetničinih NE-jev, saj je ta kmalu po izvedbi dela Turist prenehala z delovanjem, in o vprašanju sodobnosti v umetnosti. “Na kaj računa sodobna umetnost? Ne na vednost/specializacijo/stroko, temveč na dokaj preprosto dejstvo – da gledalec misli.”

 

Janja Žvegelj: Turist. 1996. Knjižnica Cirila Kosmača, Tolmin.

Kategoriji: ,