P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Ino Knabino: Ganimed in drugi

2.25 

Slovenski roman, poln erotike in strasti do dečkov.

Ljubljana, 1993, založba ŠKUC Lambda/3

Kategoriji: ,