P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Gerard Reve: Zaskrbljeni starši

18.10 

Gerard Kornelis van het Reve (1923, Amsterdam) je eden največjih in najbolj drznih sodobnih nizozemskih pisateljev. Sprva je pisal predvsem poezijo (glej antologijo Drobci stekla v ustih, Aleph 1989), zaslovel pa je s svojim prvencem, romanom Večeri (1947), ki ga še danes štejejo za eno njegovih najboljših del. Omeniti velja tudi romane Bližje k Vam (1966), Četrti mož (1981) in Tihi prijatelj (1984), ki so vsi delno avtobiografski in v katerih igrata zelo veliko vlogo Revejevo neobičajno dojemanje katoliške vere ter izpričana homoseksualnost. To velja tudi za roman Zaskrbljeni starši (1988), v katerem smo priče štiriindvajsetim uram iz življenja enainštiridesetletnega pesnika Tregerja, ki se zaradi ustvarjalne krize pri pisanju himne za vse človeštvo; in iz strahu pred izgubo osemnajst let mlajšega ljubimca predaja najrazličnejšim fantazijam, filozofskim ekspertizam o sado-mazohistični homoerotični ljubezni ter ciničnemu, dostikrat humornemu razmišljanju o svetu, veri, sladkornih bolnikih, policajih in sploh vsem.

Kategoriji: ,