P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Gašper Malej: Otok, slutnje, poljub

15.85 

Rojen v Kopru, kjer tudi živi in ustvarja. Od leta 2004 samozaposlen v kulturi. Posebej intenzivno se posveča prevajanju iz italijanske književnosti, predvsem proze, poezije in esejistike vidnejših avtorjev 20. stoletja, veliko prevaja tudi za gledališče. Udeležil se je več slovenskih in mednarodnih literarnih festivalov ter srečanj.

 

Odkritje črk v zgodnjem otroštvu.
Izgubljenost (v besedah) med odraščanjem.
Študij primerjalne književnosti.
Prevodi sodobnih italijanskih avtorjev.
Delo na področju duševnega zdravja.
Svobodni poklic.
Samota. Ljubezen. Blizina.
Sanje.

Kategoriji: ,