P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Edward Foster: Sejanje vetra

20.00 

Edward Foster se v svoji zadnji pesniški knjigi Sejanje vetra: rekvijem v sodobnem svetu, v dolgi gnostični pesnitvi, sprašuje o pomenu in dojemanju prijateljstva v današnjem času, ko to, ogroženo od posedovanja,  pritiska potreb in permanetne gonje za uspehom, zahteva in potrebuje bistveno drugačen svet in njegovo spremembo. Fosterjeva poezija je v tej knjigi še naprej  natančna in zahtevna, neskončno silovita in kontemplativna himna intelektualni in lepoti nasploh,  Foster kot avtor pa trdovratno apoloničen: iskriv, harmoničen in urejen.

Edward Fosterje ameriški pesnik, esejist, prevajalec in urednik. V Sloveniji smo ga spoznali na Vilenici, kjer je gostoval leta 2004. Doktoriral je na Columbia University in dela kot profesor angleške književnosti v New Jerseyju, kot gostujoči profesor pa je predaval že marsikje po svetu, med drugim tudi pri nas. Izdal je enajst pesniških zbirk, prevajal armensko in rusko poezijo, kot založnik pa izdaja pesniško revijo Talisman in vodi manjšo založbo Talisman House. Leta 2007 je pri Založbi Škuc v zbirki Lambda izšla njegova zbirka pesmi Kar naj bi on vedel.

Tone Škrjanec je avtor več pesniških zbirk in prevaja iz angleškega, hrvaškega in srbskega jezika, še največ in najraje poezijo. Prva njegova prevedena knjiga (Charles Bukowski: Pesmi, v soavtorstvu z Janijem Saksido) je izšla leta 1990, kasneje pa jih je bilo izdanih še preko dvajset (Frank O’Hara, Gary Snyder, Delimir Rešicki, John Berryman …).

Kategoriji: ,