P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Dunja Kukovec: Ekspanzija v prostoru (Marina Abramović in Ulay, 1977)

6.00 

Dunja Kukovec piše o performansu Ekspanzija v prostoru, ki sta ga Marina Abramović in Ulay izvedla leta 1977 na kasselski documenti. V drzni analizi razvije tri teze: osebno ni politično; telo po seksualni revoluciji ali ljubezen, kot smo si jo predstavljali, ne obstaja; delo je antifeministična farsa.

 

Marina Abramović in Ulay: Ekspanzija v prostoru (Expansion in Space), 1977. Performans. Documenta 6, Kassel.

Kategoriji: ,