P o l i t i k a     v a r s t v a    o s e b n i h    p o d a t k o v

DONIRAJ

Dragan Živadinov: Tržaški konstruktivistični ambient (Vlah, Carmelich, Stepančič, Černigoj, 1927)

6.00 

Živadinov analize ni zastavil v obliki “seminarskega rituala”, pač pa je z navajanjem sočasnosti ustvarjalcev te umetnine in vodilnih avantgardistov iz mednarodnega prostora, ustvaril sugestiven razmislek o aktualnosti in dalekosežnem pomenu tega ambienta. Na podlagi Nürnbergovega zapisa iz tistega časa je izpostavil lebdeči objekt pod stropom in ga navezal na Malevičevo besedilo iz časa UNOVISa: “Vsi tehnični organizmi niso nič drugega kot majhni sateliti. Ves živi svet je pripravljen odleteti v vesolje in tam zasesti svoj prostor. Takšen satelit je opremljen z razumom in je pripravljen živeti svoje življenje.” in s tem na lastno prakso znotraj 50-letne gledališke predstave, kjer je rekonstrukcijo enega izmed objektov že uporabil v breztežnostni predstavi leta 1999.

 

Avgust Černigoj, Edvard Stepančič, Giorgio Carmelich in Josip Vlah: Tržaški konstruktivistični ambient. 1927. Paviljon v Ljudskem vrtu na razstavi Sindikata tržaških umetnikov, Trst.

Kategoriji: ,